Personlighedsforstyrrelser

Betegnelsen personlighedsforstyrrelser dækker over en række psykiske lidelser, der alle bygger på et vedvarende personlighedsmønster, der afviger fra det, man anser for ”normalt” inden for en given social og kulturel sammenhæng. Det vil sige, at personer der lider af en personlighedsforstyrrelse, ofte har en anden erkendelse og forståelse af omgivelserne, og en afvigende måde at tænke, føle og forholde sig til andre mennesker på. Det kan derfor være svært for vedkommende, at fungere inden for de gængse rammer.

Der findes mange typer personlighedsforstyrrelser, som bl.a.: Paranoid-, skizoid-, skitzotypisk-, antisocial-, borderline-, histrionisk-, narcissistisk-, ængstelig-, dependent-, og tvangspræget personlighedsforstyrrelse. Det skønnes, at mellem fem og ti procent af alle voksne danskere lider af en personlighedsforstyrrelse.

Du kan læse mere om de forskellige personlighedsforstyrrelser på:

http://www.netpsykiater.dk/search/searchI.asp?look_for=personlighedsforstyrrelse

En personlighedsforstyrrelse kan bl.a. vise sig ved nogle af følgende symptomer:

  • En uhensigtsmæssig adfærd, der skaber problemer for en selv og/eller omgivelserne.
  • Afvigende tanker og følelser samt et svingende følelsesliv.
  • Lavt selvværd og negative, destruktive tanker om sig selv og omgivelserne.
  • Manglende impulskontrol.
  • Vanskeligheder med at skabe og vedligeholde relationer til andre.
  • Dårlige sociale- og følelsesmæssige færdigheder.

De ovennævnte symptomer kan godt være til stede hos en person og være en del af vedkommendes personlighedstræk, uden han eller hun nødvendigvis har en personlighedsforstyrrelse. Det bliver først et problem, der kræver behandling, når personen vurderes, at være til skade for sig selv eller andre, eller når symptomerne forringer personens daglige funktionsniveau samt psykiske og fysiske velvære betydeligt. Symptomerne skal tillige have været til stede gennem en længere årrække, helt tilbage til ens ungdom, og være en konstant del af den man er, og den måde man agerer på, før der er risiko for, der er tale om en personlighedsforstyrrelse.

En personlighedsforstyrrelse øger risikoen for at udvikle andre psykiske lidelser som fx angst og depression. Ens sårbarhed over for stress og kriser øges tillige.

Personlighedsforstyrrelser er sværere at behandle end andre psykiske lidelser, men det er muligt, at mindske symptomerne væsentligt. Herved kan den enkelte klients daglige velvære og livskvalitet, samt evne til at fungere i sociale og samfundsmæssige sammenhænge forbedres.

Behandling af en personlighedsforstyrrelse er ofte af flere års varighed og kan bestå af både individuel terapi, gruppeterapi og psykoedukation til klienten og/eller pårørende. Indlæggelse og/eller behandling i psykiatrien kan i nogle tilfælde være nødvendig, så klienten kan få den nødvendige støtte i kritiske situationer.

Hvis man har mistanke om en personlighedsforstyrrelse bør man i første omgang gå til lægen, så en psykiater kan undersøge hvilken diagnose, der er tale om og hvilket behandlingsforløb, der er mest velegnet.

Skal vi kontakte dig?​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Kontakt os

​Telefonen er åben

Mandag:​

​12.00 - 13.00

Tirsdag:​

​​12.00 - 13.00

Onsdag:​

​​12.00 - 13.00

Torsdag:​

​​12.00 - 13.00

Vi tilstræber at besvare telefonen i dette tidsrum.

Du kan altid lægge en besked på vores svarer eller skrive en mail og vi vil altid kontakte dig, så hurtigt vi kan.​