Misbrug

Misbrug opstår, når en person over længere tid har et overdrevet forbrug af stimulanser, og bliver afhængig. Ved afhængighed vil misbrugeren blive styret af fysisk og psykisk trang og/eller abstinenser, og ikke længere være i stand til at kontrollere den mængde, der indtages.

Misbrug er dog ikke kun misbrug af stimulanser, det kan også være misbrug af spil, kendt som ludomani. Det kan være misbrug af motion og fysisk træning samt købetrang for bare at nævne nogle. Også her opstår der abstinenser og personligheden ændres, nærmest overtages af misbruget, som kommer til at bestemme en stor del af hverdagen. Det har store psyko-sociale konsekvenser.

Uanset om der er tale om et misbrug af stimulanser eller andre ting, giver misbruget en beruselse, som påvirker og farver misbrugerens hverdag. Rusen kan få misbrugeren til at glemme eller undgå konfrontationer med svære personlige og/eller sociale problemer. Rusen kan tillige have til formål, at hæmme fysiske eller psykiske smerter. Et misbrug resulterer dog oftest i, at der opstår yderligere psykiske, sociale eller fysiske komplikationer i hverdagen, hvilket er med til at fastholde misbrugeren i en ond cirkel.

Årsagerne til misbrug kan være mange, men undersøgelser viser, at børn der vokser op i et hjem med vold, omsorgssvigt og misbrug, er mere sårbare for selv at udvikle et misbrug som voksen end andre.

Et misbrug gør det ofte vanskeligt at fungere i hverdagen. Ofte er det dog svært for misbrugeren selv at erkende realiteterne, hvorfor det tit er det sociale netværk i form af familie og venner, der må skride til handling, så misbrugeren kan få hjælp. Jo tidligere der handles, des større chance er der, for at misbrugeren kan vende tilbage til en normal hverdag.

Misbrug af stimulanser kan på længere sigt resultere i hukommelses- og indlæringsvanskeligheder samt andre mere alvorligere hjerneskader.

En vigtig del af behandlingen vil bestå i at tage hånd om og løse presserende sociale og psykiske problemer, der har udløst og vedligeholdt misbruget. Ophold på et misbrugscenter kan være en nødvendig start på en behandlingsproces med sideløbende eller efterfølgende psykologbehandling.

Skal vi kontakte dig?​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Kontakt os

​Telefonen er åben

Mandag:​

​12.00 - 13.00

Tirsdag:​

​​12.00 - 13.00

Onsdag:​

​​12.00 - 13.00

Torsdag:​

​​12.00 - 13.00

Vi tilstræber at besvare telefonen i dette tidsrum.

Du kan altid lægge en besked på vores svarer eller skrive en mail og vi vil altid kontakte dig, så hurtigt vi kan.​