Nerve-Sprog Træning (NLP)

NLP er forkortelsen for Neuro Linguistic Programming, på dansk Nerve-Sprog Træning. Den engelske betegnelse Neuro Linguistic Programming henviser til, at nervesystemet (hjernen) programmeres via sproget (linguistic).

NLP består af en række teknikker, der er effektive til at løse helt konkrete problemer, som f.eks. fobier. Teknikkerne er udarbejdet af to amerikanere: Richard Bandler og John Grinder, der satte sig for, at analysere hvorfor nogle af verdens mest kendte og dygtige terapeuter havde så stor succes med deres behandlinger.

De filmede disse terapeuter, hvorefter de skar alt ”overflødig” snak væk, og beskrev kernen i deres intervention. På denne måde fandt de ud af, at de dygtige terapeuter arbejdede på en særlig måde med sproget, og at de ofte brugte billeder. De kunne for eksempel bede klienterne lukke øjnene og se et bestemt billede for sig, og derefter guide klienten til at arbejde med disse forestillinger.

Bandler og Grinder har kogt denne særlige terapi med brug af billeder ned til et antal enkle opskrifter, der kan bruges til f.eks. fobier, adfærdsændringer, styrkelse af selvtillid, ændring af sindsstemning, mindre somatiske problemer mv. Tusindvis af terapeuter har lært disse behandlingsteknikker, der nogle gange kan løse et problem på 30 minutter, som 20 timers samtaleterapi ikke kan rokke ved.

NLP-teknikkerne udnytter hjernens evne til at koble følelser og billeder sammen. Derved får vi i terapi mulighed for at bearbejde følelser ved at manipulere bevidst med billederne, efter NLP-opskrifterne.

​NLP bruges også i ikke-terapeutiske sammenhænge af andre faggrupper. En del af de øvrige anvendelsesområder er vi knap så vilde med. NLP har været og bliver stadig brugt i sammenhænge, hvor ikke professionelle ”behandlere” sætter mennesker med komplekse problemer til at arbejde med deres indre konflikter via NLP-teknikker, for eksempel på kurser for kontanthjælpsmodtagere eller langtidssygemeldte. Det åbner let for mere ubevidst materiale, end der kan rummes i de rammer. Efter vores opfattelse kan NLP-teknikker ikke træde i stedet for grundlæggende viden om udviklingspsykologi og personlighedsstrukturer, hvorfor grundig uddannelse og træning som terapeut er en nødvendighed.

Det er tillige blevet moderne for virksomhedsledere at anvende NLP som et management redskab i sit job og over for sine ansatte. Det er vi temmelig skeptiske overfor. Når NLP-teknikkerne bruges til de rigtige problemer inden for en terapeutisk ramme, er disse anvendelige og værdifulde. I de forkerte sammenhænge og i utrænede hænder kan de gøre stor skade.

Her i klinikken har NLP-teknikkerne bl.a. været anvendt til følgende problemstillinger:

  • Højdeskræk
  • Flyskræk
  • Vandskræk
  • Angst for at køre over broer
  • Klaustrofobi (angst for små og lukkede rum)
  • Angst for at være sammen med mange eller nye mennesker
  • Manglende evne til at sige fra over for chefen, familiemedlemmer eller venner
  • Frygt for og manglende evne til at kontakte og tale med det modsatte køn

Teknikkerne har ligeledes været brugt til at ændre uønsket adfærd og dårlige vaner hos klienten, og erstatte disse med mere hensigtsmæssige vaner.

Skal vi kontakte dig?​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Kontakt os

​Telefonen er åben

Mandag:​

​12.00 - 13.00

Tirsdag:​

​​12.00 - 13.00

Onsdag:​

​​12.00 - 13.00

Torsdag:​

​​12.00 - 13.00

Vi tilstræber at besvare telefonen i dette tidsrum.

Du kan altid lægge en besked på vores svarer eller skrive en mail og vi vil altid kontakte dig, så hurtigt vi kan.​