Reflekterende team

Et reflekterende team er en særlig arbejdsmetode, som kan benyttes i arbejdsrelationer, hvor mere end én terapeut deltager. Dette kan være i supervision, parterapi, familieterapi, gruppeterapi eller rådgivning og undervisning af grupper eller virksomheder.

I en samtale mellem to parter foregår der altid tre parallelle samtaler. ​To såkaldte ”indre” samtaler, hvor de involverede parter afprøver ideer og holdninger til den anden og samtalens indhold, og én ”ydre” samtale, hvor de to parters ideer og tanker udveksles. Den fælles ydre dialog forstås af hver deltagende part ud fra den indre dialog, og farves derfor af vedkommendes egen fortid, tidligere erfaringer, livsholdninger og normer. Dette betyder, at to parter, der indgår i en dialog, til tider kan forstå den samme udveksling af ord forskelligt. Af denne grund kan det være nyttigt at have en tredjepart i form af et reflekterende team på sidelinjen, som kan forholde sig til dialogen, og se og forstå den i et bredere perspektiv.

Et reflekterende team består af to eller flere personer som overværer en terapi, supervision eller andet fra sidelinjen. Herfra lytter de til den igangværende samtale uden at blande sig undervejs, og noterer de overvejelser, der dukker op om den problemstilling, der arbejdes med. Undervejs stiller de sig selv spørgsmål som: ”Hvordan kan problemet beskrives, forklares eller løses ud over det, der allerede er sagt”?

Det reflekterende teams opgave er, når der er behov for det, at drøfte de tanker, ideer og overvejelser, som er dukket op, mens de lyttede. Når det reflekterende team deler deres overvejelser med hinanden, må klienten ikke blande sig, men kun lytte. Derefter diskuterer klient og terapeut det reflekterende teams overvejelser sammen.

Fordelen ved at arbejde på denne måde er, at flere perspektiver på samme problem ofte skaber nogle nye og mere nuancerede måder at se og forstå det aktuelle problem på. Dette er i sidste ende med til at skabe flere og mere brugbare løsningsmuligheder.

Skal vi kontakte dig?​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Kontakt os

​Telefonen er åben

Mandag:​

​12.00 - 13.00

Tirsdag:​

​​12.00 - 13.00

Onsdag:​

​​12.00 - 13.00

Torsdag:​

​​12.00 - 13.00

Vi tilstræber at besvare telefonen i dette tidsrum.

Du kan altid lægge en besked på vores svarer eller skrive en mail og vi vil altid kontakte dig, så hurtigt vi kan.​