Afklaring og behandling af mennesker med kroniske lidelser

Psykologerne Aars har et tilbud til mennesker, der sidder fast i deres liv. Mennesker, der er havnet ved siden af livet, uden at kunne se en vej ud af klemmen. Mennesker, der sidder i venteværelset i en passiv patientrolle, mens de venter på en afklaring af deres helbredssituation.

Løsningen for at hjælpe disse mennesker er i princippet enkel:

  • Afdæk alle enkeltfaktorer, der har ført frem til Helbredsproblemet, og hvordan de hænger sammen.
  • Lav en plan, der tager højde for alle vigtige forhold.
  • Udfør planen.

I praksis er det sværere.

Mange af disse mennesker, har opgivet ansvaret for eget liv og har mistet troen på, at de kan vende tilbage til en aktiv tilværelse. De er flyttet ind i venteværelset, sat sig på bagsædet eller hvilket billede, man nu vil bruge. De er i hvert fald ikke ved rattet og på førersædet.

Målet er at ledsage klienten tilbage til en mere aktiv tilværelse, hvor de igen selv tager styringen over eget liv.

Målgruppe

Mennesker der sidder fast i en passiv rolle, eller er i fare for at gå i stå. Problemstillingerne skal have en så stor indvirkning på livsomstændighederne, at den lidende ikke kan fastholde fokus på egen mestring af sit liv, men i stedet bliver fokuseret på sygdom og søgen efter diagnose, behandling og helbredelse udefra. Sygerollen styrer deres liv. Det vil sige, at mange vil være på sygedagpenge eller kontanthjælp, eller er truede på deres erhvervsevne og selvforsørgelse.

Det somatiske problem kan være velbeskrevet og veldokumenteret (med diagnose eller behandlet sygdomstilstand), men lige så vel diffust og psykosomatisk.

​Sagsbehandler (og egen læge) har svært ved at hjælpe klienten, men oplever i stedet passivitet, aggressivitet, modstand og angst fra klientens side. Sagsbehandler kommer ingen vegne, og har en oplevelse af, at helbredsproblemerne har en bredere baggrund, hvor psykiske, sociale, fysiske, familie- og arbejdsmæssige forhold har betydning for fastlåsningen.

Problemstillingerne kan være lænderygsmerter, ledsmerter, skulder/nakkesmerter, stresstilstande, piskesmæld, fibromyalgi, kronisk træthed, depressioner, overvægt, sårbarhed, angst, tilstande præget af kraftesløshed, opgivenhed og social isolation, fravær af livskraft og vitalitet. Det kan også være specifikke psykosomatiske problemstillinger, knyttet til særligt traumatiske oplevelser.

Problemstillingerne kan være knyttet til normalt velfungerende mennesker med særligt højt ambitionsniveau, der ikke kan få deres liv til at hænge sammen, selv om de har været velfungerende i mange år, og har fulgt en tilsyneladende god opskrift på et succesfyldt liv. Der kan tænkes at skulle sammensættes særlige hold til de mere ekstreme stresssymptomer.

Mistro og modstand mod forandring:

Efter lang tid på vej ned ad et helbredsmæssigt, socialt og psykologisk skråplan er mange præget af mistro og skepsis, økonomien er trængt, familielivet er belastet, optimisme afløst af desillusion, hverdagen er indrettet efter sygerollen, og kroppen skånes på måder, der medfører kropsligt forfald og yderligere fastlåst situation.

Fra ekspert til ledsager, uden projekter på kursisternes vegne:

De fleste kursister har i deres sygekarriere mødt mange eksperter i form af læger, speciallæger, diverse behandlere og socialrådgivere, som alle i bedste mening har stillet diagnoser, rådet og vejledt.

Vi tilbyder disse mennesker, om at erobre initiativet i eget liv tilbage – at den enkelte sætter sig i førersædet og selv tager styringen.

Ring eller send en mail for at høre nærmere.

Skal vi kontakte dig?​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Kontakt os

​Telefonen er åben

Mandag:​

​12.00 - 13.00

Tirsdag:​

​​12.00 - 13.00

Onsdag:​

​​12.00 - 13.00

Torsdag:​

​​12.00 - 13.00

Vi tilstræber at besvare telefonen i dette tidsrum.

Du kan altid lægge en besked på vores svarer eller skrive en mail og vi vil altid kontakte dig, så hurtigt vi kan.​