JAN-HENRIK WINSLØV

Jeg er uddannet psykolog i 2000 ved Aarhus Universitet og arbejdede i starten af min karriere indenfor ældrepsykologien. Det gav mig et stort indblik i livets udfoldelsesmuligheder og de forskellige skift og overgange der er med til at skabe forandring i vores livsløb. Siden har jeg været optaget af, hvordan vi kan bevare eller genoprette vores livskraft og tilværelse som meningsfuld, når vi rammes af de udfordringer, tab og lidelser, der er en uundgåelig del af livet.

Fra 2009 har jeg overvejende arbejdet som klinisk psykolog, men har også fungeret som underviser, supervisor, projektleder og ambulatorieleder. Jeg har således en bred erfaring med at bidrage til forandringsprocesser i mange forskellige sammenhænge, på både individuelt og organisatorisk plan. Sideløbende har jeg deltaget i forskningsprojekter og bidraget til artikler og bogkapitler som forfatter og medforfatter (se mere her). Jeg er ansat ved Enhed for selvmordsforebyggelse, Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital, men har både kliniske og undervisningsmæssige opgaver ved siden af.

Jeg er godkendt specialist i psykoterapi og har bl.a. en 2-årig efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi. I de senere år er jeg blevet særligt optaget af ACT (Acceptance & Commitment Therapy), der tilhører den seneste udvikling indenfor kognitiv adfærdsterapi.

Selvom ACT er en veldokumenteret tilgang i forhold til en lang række psykiske lidelser (som f.eks. angst, OCD, depression og PTSD), kan man sige at tilgangen mere er en måde at møde sig selv, andre og verden på end det er en behandling af bestemte psykiske problemer. Det handler om at skabe trivsel, mening og engagement i sin tilværelse, hvor man styrker sin fleksibilitet gennem bl.a. acceptstrategier, mindfulness, øget fokus på egne værdier og den måde, hvorpå forholder sig til sine tanker, følelser og kropslige reaktioner. ACT lægger således mere op til en måde at leve livet på, end en ”fix-it”- tilgang.

Igennem mit mangeårige arbejde med selvmordstruede mennesker, har jeg stor erfaring med udredning og behandling af en lang række psykiske lidelser. Jeg har stor erfaring med at møde mennesker der er ramt af tab, traumer og eksistentielle krise og vant til at arbejde med forholdsvis korte behandlingsforløb.

Jeg tilbyder individuelle forløb til voksne og ældre

Supervision (individuelt og mono- /tværfaglige grupper)

Undervisning i selvmordsforebyggelse – mono og tværfaglige grupper (link – til nedenstående tekst)

(Undervisning i selvmordsforebyggelse kan være som fyraftensmøde, foredrag, workshop/temadag med opfølgende supervision og den kan være målrettet mono og tværfaglige grupper

Undervisningen kan være målrettet voksne og/eller ældre

Undervisningen kan være målrettet arbejdet i psykiatri, ældresektor, frivilligsektor, misbrugsområdet eller…..

Undervisningen kan være i forhold til at benytte den veldokumenterede tilgang til at vurdere og håndtere selvmordskriser CAMS (Collaborative Assessment and Management of suicidality)

​​

Ønsker du at vide mere om de metoder, jeg anvender i mit arbejde eller undervisningstilbud, kan du kontakte mig på 28293811. Du kan også sende mig en mail på kontakt@psykaars.dk.

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen

Medlem af Dansk Psykolog Forening

CV

2000: Uddannet psykolog ved Aarhus Universitet


​2011: Autoriseret psykolog

2011-2017: Lederkurser i Region Nordjylland & Klinik Psykiatri Syd

2018: Specialist i Psykoterapi (voksne)


​1999-2001: Undervisningsassistent og ekstern lektor v/ Aalborg Universitet

2001-2009: Forskningsassistent og projektforsker v/ Center for Gerontopsykologi, Psykiatrisk Hospital, Århus Universitetshospital & Psykologisk Institut, AU

2009-2010: Privatpraktiserende psykolog v/ Bak & Winsløv, Aars

2009- : Enhed for selvmordsforebyggelse, Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital

2009, november – 2011, august: klinisk psykolog

2011, september – 2017, december: Daglig leder

2018, januar: Psykolog, faglig ansvarlig

2014-: Klinisk lærer, Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital

For flere oplysninger klik ”her”

Medlemskaber

Dansk Psykolog Forening

Gerontopsykologisk Selskab

Association for Contextual Behavioral Science (ACBS)

International Association for Suicide Prevention (IASP)

Task Force on Prevention of Elderly Suicides v/ IASP

Tillidsposter og udmærkelser

2002 – 2011: Bestyrelsesmedlem i Gerontopsykologisk Selskab

2013-: Bestyrelsesmedlem i Foreningen til undervisning og forskning i selvmordsforebyggelse (FUFS)

2019-: Bestyrelsesmedlem i Netværk for selvmordsramte (NEFOS)

2006: Mens Health Prisen. Modtog prisen sammen med Elene Fleischer og Annette Erlangsen for rapporten ”Forebyggelse af ældre mænds selvmord”.

2017: Nordentoftprisen. Tildeles forskere og klinikere der har gjort en særlig indsats for den selvmordsforebyggende indsats​

Skal vi kontakte dig?​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Kontakt os

​Telefonen er åben

Mandag:​

​12.00 - 13.00

Tirsdag:​

​​12.00 - 13.00

Onsdag:​

​​12.00 - 13.00

Torsdag:​

​​12.00 - 13.00

Vi tilstræber at besvare telefonen i dette tidsrum.

Du kan altid lægge en besked på vores svarer eller skrive en mail og vi vil altid kontakte dig, så hurtigt vi kan.​